Hallinta


Ongelma- tai häiriötilanne tietojärjestelmäkokonaisuudessa tai siihen liittyvässä teknisessä komponentissa pysäyttää yleensä asiakkaan liiketoimintaprosessin osittain tai kokonaan.


Hallintapalvelukonseptin avulla:

  • Suunnitellaan ja toteutetaan tietojärjestelmäratkaisuiden konfiguraatio-, dokumentaatio- ja kokoonpanohallintaratkaisut, jotka tukevat jatkuvien palveluiden tuottamista.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan palveluiden ja tietojärjestelmäratkaisuiden raportointiratkaisut.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan hallintaprosessi sekä välineet ja mallit ongelmatilanteiden hallintaan, ennakointiin ja varautumiseen.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan tehokas muutoshallintaprosessi sekä välineet ja mallit tietojärjestelmien muutoksien ja käyttöönottojen läpivientiin.