Arkkitehtuurit


Hyvä tietotekninen arkkitehtuuri merkitsee liiketoiminnan muutosnopeuteen sopeutuvaa ketterää, joustavaa, liitettävää ja tietoturvallista palvelukokonaisuutta. Arkkitehtuuria toteutettava infrastruktuuri on tarvittaessa hajautettavissa, keskitettävissä tai ulkoistettavissa.


Arkkitehtuurisuunnittelukonseptin avulla:

  • Suunnitellaan ratkaisut ja toteutukset, joilla asiakkaan nykyiset dedikoidut tietojärjestelmäratkaisut ja –kokonaisuudet saadaan integroitua keskitetyiksi sähköistä asiointipalvelua tukeviksi liiketoimintajärjestelmiksi.
  • Suunnitellaan ratkaisut ja toteutukset, joilla ulkoisen palvelutarjoajan kapasiteetti-ja PILVI – palveluista rakennetaan toimiva kokonaisuus Asiakkaan tarpeisiin.
  • Suunnitellaan ratkaisut ja toteutukset, joilla Asiakkaan järjestelmät ja palvelut liitetään tehokkaasti muiden toimijoiden palveluihin (esim. Tunnistuspalvelut, Arkistopalvelut)