Projektit


Onnistuminen tietojärjestelmähankkeissa ja -projekteissa ei tapahdu vahingossa vaan se toteutetaan johtamisen, oikeiden menetelmien ja välineiden avulla.

Projekti- ja hankehallintakonseptin avulla: Varmistetaan IT projektien ja hankkeiden tehokas johtaminen ja hallinta, jossa huomioidaan eri osa-alueet ja asiakastarpeet

  • Tavoitteet, laajuus ja rajaukset
  • Tehtävät ja tuotokset
  • Aikataulut ja kustannukset
  • Työmäärät ja resursointi
  • Laatu ja riskit
  • Muutokset
  • Viestintä
  • Ulkoiset palvelut ja hankinnat