Palvelut

Tietojärjestelmien huono käytettävyys ja suorituskyky, aikaa vievät häiriötilanneselvitykset ja ongelmien väliaikaiset ratkaisut ovat esimerkkejä tehottomasta ja kalliista IT-palveluhallinnasta sekä epäonnistuneista tietojärjestemien kehityshankkeista monessa organisaatiossa.

Tutkimuksien mukaan jopa 31 % IT-projekteista ja kehityshankkeista peruutetaan ennen kuin ne valmistuvat, 88 % ylittää aikataulun, budjetin tai molemmat

Kustannussäästöjä ja jatkuvuutta kokonaispalveluhallinnalla: