Jatkuvuus


Asiakkaan palvelu- ja liiketoimintaprosessien tehokkuus ja toimivuus on suoraan verrannollinen tietojärjestelmäratkaisuiden toimivuuteen ja suorituskykyyn.


Jatkuvuuspalvelukonseptien avulla:

  • Varmistetaan sähköisten asiointipalveluiden ja liiketoimintajärjestelmien jatkuvuus kaikissa olosuhteissa järjestelmien koko elinkaaren ajan.
  • Päätavoite on varmistaa sähköisten asiointipalveluiden ja liiketoimintajärjestelmien käytettävyys, suorituskyky sekä tietojen saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan toipumis-, vikasietoisuus- ja suorituskykytestaukset sekä suunnitelmat ja analyysit, joissa huomioidaan palvelu- ja toimintaprosessien jatkuvuus
  • Suunnitellaan ja toteutetaan Asiakkaan toimintariskien analyysit sekä toimenpiteet riskien eliminoimiseksi