Virheviesti

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /home/int46682/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int46682/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int46682/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int46682/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int46682/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int46682/public_html/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /home/int46682/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated funktiossa url() (rivi 2349 tiedostossa /home/int46682/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated funktiossa url_is_external() (rivi 2393 tiedostossa /home/int46682/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated funktiossa url_is_external() (rivi 2395 tiedostossa /home/int46682/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated funktiossa url() (rivi 2311 tiedostossa /home/int46682/public_html/includes/common.inc).

Jatkuvuus


Asiakkaan palvelu- ja liiketoimintaprosessien tehokkuus ja toimivuus on suoraan verrannollinen tietojärjestelmäratkaisuiden toimivuuteen ja suorituskykyyn.


Jatkuvuuspalvelukonseptien avulla:

 • Varmistetaan sähköisten asiointipalveluiden ja liiketoimintajärjestelmien jatkuvuus kaikissa olosuhteissa järjestelmien koko elinkaaren ajan.
 • Päätavoite on varmistaa sähköisten asiointipalveluiden ja liiketoimintajärjestelmien käytettävyys, suorituskyky sekä tietojen saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan toipumis-, vikasietoisuus- ja suorituskykytestaukset sekä suunnitelmat ja analyysit, joissa huomioidaan palvelu- ja toimintaprosessien jatkuvuus
 • Suunnitellaan ja toteutetaan Asiakkaan toimintariskien analyysit sekä toimenpiteet riskien eliminoimiseksi